flutter_vegvesen 1.1.1 copy "flutter_vegvesen: ^1.1.1" to clipboard
flutter_vegvesen: ^1.1.1 copied to clipboard

Flutter/Dart package til å hente kjøretøyopplysninger fra Statens Vegvesen

flutter_vegvesen #

Flutter package til å hente kjøretøy opplysninger fra Vegvesen API.

Example #

final vegvesen = Vegvesen(bilskilt: 'EB65943');
Kjoretoy kjoretoy = await vegvesen.hentKjoretoy();
print('kjoretoy: $kjoretoy');

// sjekke hvis det er ELBIL  
vegvesen.elbil();

Install #

dependencies:  
    flutter_gravatar: any

Support #

You can file issues at https://github.com/beerstorm-net/statens-vegvesen/issues
Pull requests are welcome.

3
likes
90
pub points
0%
popularity

Publisher

verified publisherbeerstorm.net

Flutter/Dart package til å hente kjøretøyopplysninger fra Statens Vegvesen

Repository (GitHub)
View/report issues

Documentation

API reference

License

MIT (LICENSE)

Dependencies

flutter, http

More

Packages that depend on flutter_vegvesen